Anthidium septemspinosum – Makatka siedmiozębna

Megachilidae – Miesierkowate
Czarna z żółtymi plamami; plamy na pierwszych dwóch tergitach leżą bliżej boków, aniżeli plamy na tergitach 3-5. Plamy u samca zwykle mniejsze niż u samicy. Odwłok samca z 7 kolcami (stąd nazwa: septemspinosum to 7 kolców) – 3 kolce wierzchołkowe na 7 tergicie, oraz po 1 kolcu na każdym z boków tergitów 5 i 6. Nadustek samicy czarny. Nadustek samca żółty. Nogi w znacznej mierze czarne.

Anth. septemspinosum

Wiedeń 19.07.2017 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

A.septemspinosum

Wiedeń 09.07.2017 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

A septemspinosum

Wiedeń 16.07.2017 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

Anthidium

Wiedeń 18.07.2017 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

  1. Status. Gatunek pospolity w południowej Europie. W Polsce jak dotąd nie odnotowany (wykazywany z Czech; tylko raz w 2000 roku , Niemiec, Litwy – zatem blisko naszych granic). Edit 2020: wykazana z Podlasia
  2. Siedlisko. Ciepłe i suche tereny, w tym piaskownie, murawy kserotermiczne, kamieniołomy, wrzosowiska, żwirownie. Gniazduje w ziemi, pod kamieniami, w pustych łodygach roślin
  3. Wymiary. Długość ciała 11-16 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień; apogeum pojawu w czerwcu i lipcu
  5. Lokalizacja. Austria, Chiny. W Polsce odnaleziona dopiero w 2020 roku
  6. Pokarm. Imagines żywią się nektarem. Dla larw samice gromadzą zapasy nektaru i pyłku, które transportują na szczoteczce brzusznej
  7. Podobne. Inne makatki z plemienia Anthidini – w Polsce tylko znacznie mniejsza Anthidium strigatum ma plamy odwłokowe nierówno oddalone od krawędzi tergitów, oraz szmeronia Stelis signata – w tym przypadku tylko pierwsza para plam wysunięta jest bardziej na zewnątrz niż pozostałe. Podobne makatki z południa Europy mają jaśniejsze nogi
  8. Uwagi. Terytorialne samce są bardzo agresywne i skore do toczenia walk z innymi samcami (choć przepędzają wszystkie owady, jakie wefruną im w w drogę) – często obserwuje się osobniki o skrzydłach zniszczonych kolcami odwłokowymi
  9. Uwagi 2. Identyfikacja osobników z Austrii Ryszard Lewin
  10. Uwagi 3. Autorzy obserwacji – Shan Gui Adrian Atamańczuk
Anth.septemspinosum female)

Wiedeń 06.07.2018 ♀ zbierająca puszek z przegorzanu Fot. Adrian Atamańczuk

A.septemspinosum female

Wiedeń 08.07.2018 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

Anth.septemspinosum male

Wiedeń 06.07.2018 ♂ Fot. Adrian Atamańczuk

A. septemspinosum male

Wiedeń 06.07.2018 ♂ Fot. Adrian Atamańczuk

Chiny – Pekin 20.08.2020 Fot. Shan Gui

Chiny – Wuling Mountain 22.08.2020 ♀ Fot. Shan Gui

Chiny – Wuling Mountain 22.08.2020 ♀ Fot. Shan Gui

Chiny – Wuling Mountain 05.08.2020 ♀ Fot. Shan Gui

A septemspinosum male

Wiedeń 06.07.2018 ♂ Fot. Adrian Atamańczuk


avidal

2 thoughts on “Anthidium septemspinosum – Makatka siedmiozębna

Leave a Reply