Dioxys cinctus – Ogrotek tynkarkowiec

Megachilidae – Miesierkowate
Znany tez jako ogrotek podolski. Ciało czarne. Tułów samicy pokryty szarobiałymi i żółtymi włoskami. Odwłok samicy dwubarwny – co najmniej pierwszy tergit czerwony; zwykle czerwone pierwsze dwa lub trzy tergity. Tylne krawędzie tergitów z wąskimi, lecz wyraźnymi, białymi przepaskami poprzecznymi. Skrzydła przezroczyste. W przednim skrzydle 2 komórki kubitalne Cu.

Hiszpania – Granada 14.05.2019 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 01.05.2022 Fot. Simon Oliver

  1. Liczebność. Krytycznie rzadki, obserwowany tylko wyjątkowo. Mimo to nie umieszczony na Czerwonej Liście
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, murawy naskalne, stepy, inne bardzo ciepłe tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Hiszpania
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są pasożytami gniazdowymi Hoplitia adunca, Hoplitis anthocopoides, Megachile parietina i zapewne innych jeszcze miesierkowatych Megachilidae
  7. Podobne. U samicy Dioxys tridentata wszystkie tergity są czarne. Znacznie łatwiej pomylić go z Osmia andrenoides
  8. Uwagi . Autor obserwacji – Simon Oliver

avidal

Leave a Reply