Dasylabris voeltzkowi – Żronka madagaskarska

Mutillidae – Żronkowate
Wykazuje dużą zmienność osobniczą ubarwienia. Najczęściej spotykany podgatunek nosi nazwę mediator. Samica. Głowa i odwłok pokryte bardzo gęstymi, ogniście karminowymi włoskami. Odwłok czarny ze złocistym wierzchołkiem i złocistymi plamami w przedniej części – dwiema bocznymi i pojedynczą, dużą plamą centralną. Całe ciało łącznie z nogami i nasadowym członem czułków pokryte odstającymi, szczecinkowatymi, zarówno ciemnymi jak i jasnymi włoskami. Skrzydeł brak. Samiec. Brak danych – zapewne uskrzydlony.

Madagaskar 10.01.2016 ♀ Fot. Erland Refling Nielsen

  1. Zasięg. Endemit Madagaskaru; miejscami liczna
  2. Biotop. Lasy deszczowe, rozmaite tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Madagaskar. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pasożytnicze larwy rozwijają się  w gniazdach żądłówek – zabijają larwę gospodarza
  7. Podobne. Ograniczony zasięg znacznie ułatwia identyfikację
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Erland Refling Nielsen

Mutillidae - Świat


avidal

Leave a Reply