Agenioideus sericeus – Upieńkowiec ciemny

Pompilidae – Nastecznikowate
Głowa całkowicie czarna. Oczy bez jasnych plam przy krawędziach, przy widoku od przodu stosunkowo wąskie, węższe od połowy szerokości twarzy. Odwłok i tułów czarne, tylko 7 tergit u samca biały. Nogi czarne; czwarty człon przednich stóp ewidentnie smukły – 1,5 razy tak długi jak szeroki; cecha diagnostyczna rodzaju. Skrzydła z ciemnymi smugami. Żyłka CuA1 na przednim skrzydle wyraźnie łukowato wygięta przy granicy z drugą komórką radialną.

Las Łagiewnicki 17.07.2015 ♀

A sericeus

Wiedeń 12.08.2019 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

A.sericeus

Wiedeń 12.08.2019 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

Las Łagiewnicki 05.06.2016

Las Łagiewnicki 05.06.2016 ♀

  1. Status. Pospolity, niełatwy do wypatrzenia
  2. Siedlisko. Otwarte, nasłonecznione tereny – w tym. Chętnie na terenach ruderalnych i wręcz przy budynkach
  3. Wymiary. Samica 6-8.5 mm. Samiec 4.5-6 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – połowa października; samce do sierpnia. Apogeum pojawu w lipcu i sierpniu
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy pożerają sparaliżowanego, dostarczonego do gniazda przez samicę pająka; najczęściej z rodzajów Araneus, Philodromus, Sitticus, Evarcha, Dolomedes, Linyphia, Metellina. Na norki samica wybiera piaszczyste i lessowe skarpy, szczeliny w półkach skalnych, puste przestrzenie na kamienistym podłożu, opuszczone gniazda żądłówek; także odpowiednie mikrosiedliska przy fundamentach budynków, pod drewnianymi podłogami tarasów, przy werandach itp.
  7. Podobne. W Polsce występują jeszcze 3 gatunki upieńkowców. Agenioideus usurarius łatwo odróżnić po czerwonym 2 tergicie. U Agenioideus cinctellus i Agenioideus ciliatus oczy przy widoku z przodu są szersze –  tak szerokie, jak połowa twarzy. U A.ciliatus przy wewnętrznych krawędziach oczu znajdują się czerwone plamy. U samicy A. cinctellus białe, samca można odróżnić po białych plamach na tylnych goleniach
  8. Uwagi. Autor jednej z obserwacji – Adrian Atamańczuk
Przednie skrzydło - żyłka CuA1 wyraźnie łukowato wygięta przy granicy z 2 komórką dyskoidalną

Przednie skrzydło – żyłka CuA1 wyraźnie łukowato wygięta przy granicy z 2 komórką dyskoidalną

Czerwona strzałka wskazuje wydłużony 4 człon przedniej stopy. Szerokość oka nazywana CEW (Central Eye Width? - kolor niebieski) wyraźnie mniejsza od zaznaczonego na zielono odcinka twarzy zwanego FW ( Face Width? - kolor zielony)

Czerwona strzałka wskazuje wydłużony 4 człon przedniej stopy. Szerokość oka nazywana CEW (Central Eye Width? – kolor niebieski) wyraźnie mniejsza od zaznaczonego na zielono odcinka twarzy zwanego FW ( Face Width? – kolor zielony)

Las Łagiewnicki 05.06.2016

Łódź – Las Łagiewnicki 05.06.2016 ♀

Las Łagiewnicki 05.06.2016

Las Łagiewnicki 05.06.2016 ♀

Las Łagiewnicki 05.06.2016

Las Łagiewnicki 05.06.2016 ♀

Las Łagiewnicki 05.06.2016

Las Łagiewnicki 05.06.2016 ♀

Las Łagiewnicki 17.07.2015 ♀

Las Łagiewnicki 17.07.2015 ♀

Las Łagiewnicki 17.07.2015 ♀

Las Łagiewnicki 17.07.2015 ♀


avidal

Leave a Reply