Hemichroa crocea – Obarwica rudawka

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa i scutum pomarańczowe. Odwłok i nogi również pomarańczowe. Larwy zielonkawożółte z czarnymi pasami wzdłuż ciała i z czarną głową.

Francja – Morbecque 27.08.2015 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Morbecque 27.08.2015 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Status. Pospolita; ponieważ to gatunek w znacznej mierze partenogenetyczny, samce spotyka się bardzo rzadko
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, zagajniki, aleje, tereny ruderalne, doliny rzeczne i inne, zwłaszcza wilgotne tereny z roślinami żywicielskimi
  3. Wymiary. Długość ciała 5-8 mm. Larwy dorastają do 20 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień; jedno lub dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Francja, Polska – łódzkie
  6. Pokarm. Larwy żerują samotnie (w odróżnieniu od larw H.australis) na olszach, rzadziej na leszczynach, wierzbach, lub brzozach – posiadają specyficzną zdolność do wytwarzania dźwięków, pocierając o liść końcem ostatniego segmentu ciała i wykorzystują ją do informowania sióstr o znalezieniu świeżego pokarmu, lub o niebezpieczeństwie
  7. Podobne. Hemichroa australis ma czarny odwłok i ciemniejsze nogi. larwy różnią się m.in. żółtą głową
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marie Lou Legrand avidal
h.crocea

Łódź – Widzew 29.07.2010


avidal

Leave a Reply