Periclista lineolata – Dookółek dębowy

Tenthredinidae – Pilarzowate
Alternatywną nazwą rodzajową jest oblot. Niewielka błonkówka z podrodziny Blennocampinae o czarnym ubarwieniu. Barki, tylne krawędzie tergitów i w znacznej mierze nogi (zwłaszcza kolana i golenie) są jednak jasne, białawe. Skrzydła przezroczyste, lekko przyciemnione; pterostigma ciemna. Larwa z licznymi czarnymi, rozdwojonymi wypustkami.

Widzew 27.05.2011

Łódź – Widzew 27.05.2011

Widzew 27.05.2011

Łódź – Widzew 27.05.2011

Widzew 27.05.2011

Łódź – Widzew 27.05.2011

Widzew 27.05.2011

Łódź – Widzew 27.05.2011

Widzew 27.05.2011 Ta gasienica jest już spasożytowana; widoczne białe jajo należy do parazytoida

Łódź – Widzew 27.05.2011 Ta larwa jest już spasożytowana; widoczne białe jajo należy do parazytoida

Widzew 26.05.2012

Łódź – Widzew 26.05.2012

  1. Status. Pospolita i liczna, jednak imagines obserwowane bardzo rzadko
  2. Siedlisko. Lasy, parki, zagajniki, ogrody, aleje
  3. Wymiary. Długość ciała 6-7 mm. Larwy do 17 mm
  4. Aktywność. Wiosna, ze szczytem pojawu w kwietniu i na początku maja
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Imagines – pyłek i nektar. Larwy pożerają liście dębów, najchętniej młodych, kilkuletnich drzew
  7. Podobne. Wiele innych czarnych rośliniarek. Larwy mają wyjątkowy wygląd, ale w obrębie rodzaju Periclista są bliźniaczo podobne; gatunek można zidentyfikować na podstawie rośliny żywicielskiej
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Łódzki Ogród Botaniczny 02.05.2017 Widoczne użyłkowanie przednich skrzydeł

Łódzki Ogród Botaniczny 02.05.2017


avidal

Leave a Reply