Tenthredo livida – Pilarz śnieżnorogi

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa czarna – tylko nadustek, warga i częściowo żuwaczki są białe. Tułów wraz ze scutellum czarne. Odwłok całkowicie czarny, bądź dwubarwny, czarnoczerwony – czerwonych może być maksymalnie 5 ostatnich tergitów; tergit nasadowy zawsze czarny. Nogi całkowicie czarne, lub częściowo mniej lub bardziej intensywnie czerwone (zwłaszcza tylne nogi u form czerwonoodwłokowych). Czułki czarne z białymi członami wierzchołkowymi – jasne są człony 7 i 8 oraz apikalna część członu 6. Skrzydła przezroczyste; pterostigma dwubarwna, czarnobrązowa w części apikalnej i żółtobiała w części nasadowej. Gąsienica zielonkawożółta z charakterystycznym, mozaikowym deseniem na grzebiecie i z żółta głową.

Tenth.livida

Las wiączyński 08.07.2018

T.livida

Las wiączyński 08.07.2018

T livida

Las wiączyński 08.07.2018

Francja – Morbecque 05.06.2022 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Morbecque 05.06.2022 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, parki, zarośla, ogrody, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 11.5 – 13.5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Francja, Polska – łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek, nektar, spadź. Zdarza się, że aktywnie poluje i pożera wówczas inne owady. Larwy są polifagiczne, żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych; chętnie na wiciokrzewach, leszczynach i wierzbach
  7. Podobne. Liczne inne gatunki o białych wierzchołkach czułkach, które różnią się detalami ubarwienia (nogi, nadustek, pterostigma, itp.) – i tak np. scutellum u Tenthredo fagi jest białe. Gąsienica podobna do gąsienicy Tenthredo colon
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marie Lou Legrand avidal
  9. Więcej o gatunku

Rodzaj Tenthredo - Pilarz


avidal

Leave a Reply