Ancistrocerus antilope – Bolica chyżówka

Vespidae – Osowate
Znana tez jako bolica piaszczarka, co wydaje się nazwą mało adekwatną. Głowa czarna. Nadustek samicy czarny z dwiema parami żółtych plam – większych bocznych (łukowate) i mniejszych dolnych (owalne); dolne plamki mogą zanikać. Nadustek samca żółty. Między oczami żółta plamka – u samicy wyraźna, u samca słabo zaznaczona lub brak jej w ogóle. Scutellum czarne z parą drobnych, żółtych plamek, które u samca mogą zanikać. U samicy  żółte przepaski odwłokowe obecne na tergitach 1-4 oraz na sternitach 2-3, na sternitach 4 i 5 żółte plamy boczne. U samca takie przepaski na tergitach 1-6 oraz na sternitach 2-6. Skrzydła wyraźnie przyciemnione.

Virginia – Woodbridge 17.09.2021 ♀ Fot. Judy Gallagher

Virginia – Fairfax 06.09.2021 ♀ Fot. Judy Gallagher

Virginia – Woodbridge 09.09.2021 ♀ Fot. Judy Gallagher

Virginia – Woodstock 07.10.2020 ♀ Fot. Judy Gallagher

 1. Status. Liczebność trudna do oszacowania – przypuszczam, że jest dość rzadka
 2. Siedlisko. Łąki, polany, skraje lasów, ogrody, zarośla, tereny ruderalne, ugory. Gniazduje w pustych łodygach jeżyn i bzów (lub innych roślin o miękkich łodygach), w opuszczonych korytarzach owadów ksylofagicznych, oraz w rozmaitych szczelinach – np. w drewnie lub w ścianach budynków
 3. Wymiary. Samica 13-16 mm. Samiec 10-13 mm
 4. Aktywność. Maj – wrzesień
 5. Lokalizacja. USA
 6. Pokarm. Nektar, spadź, soki roślinne. Entomofagicznym larwom samica dostarcza gąsienice niewielkich motyli, rzadziej larwy rośliniarek, ryjkowców i stonek
 7. Podobne. Liczne inne gatunki z podrodziny Eumeninae – różnią się zwykle ubarwieniem nadustka
 8. Uwagi. Wśród pasożytów gniazdowych wymienia się złotolitki Chrysis pseudobrevitarsis i Chrysis longula
 9. Uwagi 2. Oznaczenie Darecki
 10. Uwagi 3. Autorka obserwacji – Judy Gallagher
 11. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply