Odynerus spinipes – Bolica kolconoga

Vespidae – Osowate
Czarna, typowo smukła reprezentantka podrodziny Eumeninae. Przepaski odwłokowe stosunkowo wąskie i proste, u samca niekiedy zanikające ku tyłowi. 1 tergit bez listewki poprzecznej. Tarczka czarna u samca, czarnożółta u samicy. Zatarczka czarna u obu płci. Uda drugiej pary nóg z 3 kolcami. Nadustek u samca żółty, u samicy czarny. Czułki samca na samym końcu spiralnie podwinięte. Pierwszy człon czułków samców żółtoczarny.

Suche Rzeki 29.05.2013 Samiec

Suche Rzeki 29.05.2013 ♂

Bereżki 27.05.2014

Bereżki 27.05.2014 ♂

Bereżki 27.05.2014

Bereżki 27.05.2014 ♂

Bereżki 27.05.2014

Bereżki 27.05.2014 ♂

  1. Liczebność. Szeroko rozsiedlona, lecz liczna tylko lokalnie, głównie na południu kraju; w wielu rejonach rzadka. Czerwona Lista kategoria DD
  2. Biotop. Przede wszystkim miejsca z piaszczystymi, gliniastymi lub lessowymi skarpami; także piaskownie śródleśne, wyrobiska, place budów, urwiska rzeczne, przydrożne leśne rowy. Gniazduje samotnie
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 10-12.5 mm. Samiec 9.5-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Bieszczady, Ponidzie, łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, spadź, soki roślinne. Larwy żerują na sparaliżowanych larwach stonek i ryjkowców, głównie z rodzajów Hypera i Phytonomus. Rzadziej samica łowi gąsienice małych motyli. Do jednej komory lęgowej samica znosi do 30 larw, zwykle około 20.
  7. Podobne. 3 pozostałe krajowe gatunki z rodzaju, a także liczne kopułkowate z innych rodzajów: Euodynerus, Allodynerus, Stenodynerus, Symmorphus, Ancistrocerus, Gymnomerus….  I tak np. u Odynerus reniformis przepaski odwłokowe są półkoliście zakończone, a u samców pojawiają się kolce na twarzy. Gatunki z rodzaju Symmorphus mają zwykle żółte akcenty na zatarczce i poprzeczną listewkę na 1 tergicie, a te z rodzaju Ancistrocerus są masywniejsze i zwykle z szerszymi, wygiętymi na końcach przepaskami odwłokowymi. Bardzo podobny Gymnomerus laevipes ma jednak nieco inny układ przepasek, a samiec czarny pierwszy człon czułków i grubszą głowę z dłuższym ciemieniem
  8. Uwagi. Znanym pasożytem gniazdowym jest Chrysis viridula
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. Więcej o gatunku

Las wiączyński 04.06.2021 ♂

Las wiączyński 04.06.2021 ♂

Polana Polichno 15.06.2020 ♂ Id. Darecki


avidal

Leave a Reply