Stenodynerus xanthomelas – Nibolica czarnożółta

Vespidae – Osowate
Głowa i czułki czarne. Przedplecze czarne, bardzo grubo punktowane. Tegule czarne, często z małymi, żółtymi plamkami. Odwłok czarny, stylikowany z dwoma żółtymi przepaskami poprzecznymi. Uda czarne, stopy i golenie żółte, lub czarnożółte.

S.xanthomelas

Łódź – Majerowskie Błota 08.06.2017

St. xanthomelas

Łódź – Majerowskie Błota 08.06.2017

Stenodynerus

Łódź – Majerowskie Błota 08.06.2017

  1. Liczebność. Niezbyt pospolity. Czerwona Lista kat. DD
  2. Biotop. Skraje lasów liściastych i leśne polany – chętnie z krzewami jeżyn, kwietne łąki, ugory, ogrody, parki
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-9 mm
  4. Aktywność. Czerwiec i lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie – wykazywany z Łodzi już wcześniej, z Lasu Łagiewnickiego
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Dla larw samica łowi gąsienice małych motyli (Gelechiidae, Psychidae, Pyralidae, Tortricidae i inne) oraz okazjonalnie larwy stonkowatych Chrysomelidae
  7. Podobne. W Polsce jeszcze 8 innych gatunków z rodzaju (wg Fauna Europaea) – wskazana pomoc specjalisty. Podobne są także gatunki z rodzaju Microdynerus
  8. Uwagi. Identyfikacja Darecki
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply