Agriphila poliellus

Crambidae – Wachlarzykowate
Skrzydła przednie słomkowożółte lub białe z obfitym brunatnym przyprószeniem szczególnie intensywnym wzdłuż krawędzi kostalnej. Głaszczki uderzająco długie, szczotkowate, zwykle również brunatno oprószone.

Dąbrówka (nad Narwią) 29.08.2019 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Łąki, murawy, ugory, pastwiska, pola, tereny ruderalne, wydmy śródlądowe i nadmorskie
  3. Wymiary. Rs 19-26 mm
  4. Okres lotu. Sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na wiechlinie rocznej, rzadziej na innych trawach
  7. Podobne. Nieco podobny jest Agriphila straminella, u którego oprószenie skrzydeł jest bardziej równomiernie na całą powierzchnię skrzydła i tworzy bardziej ewidentne, ciągłe, podłużne smugi
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Witold Kamocki
  9. A.poliellus na Lepiforum

Rodzaj Agriphila - Wachlarzyk


avidal

Leave a Reply