Anania verbascalis – Przezierka dziewannówka

Crambidae – Wachlarzykowate 
Tło skrzydeł od bladożółtego po intensywnie żółte; cienkie i ciemne przepaski poprzeczne uformowane w sposób charakterystyczny dla gatunku.

A.verbascalis

Łódź 29.05.2017 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Dawniej rzadka, obecnie pospolita
  2. Biotop. Lasy, łąki, ugory, zarośla, polany, przydroża, przytorza
  3. Wymiary. Rs 19-26 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują dziewannach, ożankach i trędownikach, na spodniej stronie liści
  7. Podobne. U Ecpyrrhorrhoe rubiginalis przednia krawędź przedniego skrzydła oraz strzępina są ciemniejsze
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jerzy Strzelecki
  9. A.verbascalis w bazie BioMap
  10. A.verbascalis na Lepiforum

Rodzaj Anania - Przezierka


avidal

Leave a Reply