Anania verbascalis – Przezierka dziewannówka

Crambidae – Wachlarzykowate 
Tło skrzydeł od bladożółtego po intensywnie żółte; cienkie i ciemne przepaski poprzeczne uformowane w sposób charakterystyczny dla gatunku.

Dąbrówka (nad Narwią) 10.06.2020 Fot. Witold Kamocki

A.verbascalis

Łódź 29.05.2017 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Dawniej rzadka, obecnie pospolita
  2. Biotop. Lasy, łąki, ugory, zarośla, polany, przydroża, przytorza
  3. Wymiary. Rs 19-26 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują dziewannach, ożankach i trędownikach, na spodniej stronie liści
  7. Podobne. U Ecpyrrhorrhoe rubiginalis przednia krawędź przedniego skrzydła oraz strzępina są ciemniejsze
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jerzy Strzelecki Witold Kamocki
  9. A.verbascalis w bazie BioMap
  10. A.verbascalis na Lepiforum

Rodzaj Anania - Przezierka


avidal

Leave a Reply