Scoparia ambigualis

Crambidae – Wachlarzykowate
Tło przednich skrzydeł szare. Przepaski poprzeczne ciemniejsze od tła, brunatne do czarnych. przepaska zewnętrzna (najbliżej strzępiny) pozbawiona ząbkowania lub słabo ząbkowana.

Pruszków 14.07.2021 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Ogrody, łąki, skraje lasów, polany, przydroża, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 15-23 mm
  4. Okres lotu. Połowa maja – sierpień; najwcześniej pojawiający się w sezonie gatunek z rodzaju
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na kozłku lekarskim
  7. Podobne. Szare tło skrzydeł mają również Scoparia ancipitella (przepaska zewnętrzna ząbkowana) i bardzo podobna Scoparia basistrigalis (przepaska zewnętrzna ząbkowana, dodatkowa ciemna, dodatkowa smuga nasadowa na przednim skrzydła). U pozostałych krajowych gatunków z rodzaju tło skrzydeł jest białe, ewentualnie z szarym lub żółtym odcieniem
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Witold Kamocki
  9. S.ambigualis na Lepiforum

Rodzaj Scoparia - Zamiotka


avidal

Leave a Reply