Scoparia basistrigalis – Zamiotka bazikreska

Crambidae – Wachlarzykowate
Tło przednich skrzydeł szare. Przepaski poprzeczne ciemniejsze od tła, brunatne do czarnych. W polu nasadowym przedniego skrzydła występuje krótka, czarna smuga – cecha diagnostyczna gatunku.

Pruszków 14.06.2007 Fot. Witold Kamocki

Poznań 05.07.2011 Fot. Andrzej Hańca

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Lasy, polany, zarośla, wrzosowiska, ogrody
  3. Wymiary. Rs 20-25 mm. Larwa dorasta do 15 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na mchach, zwłaszcza na merzyku groblowym
  7. Podobne. Szare tło skrzydeł mają również Scoparia ancipitella i Scoparia ambigualis. U pozostałych krajowych gatunków z rodzaju tło skrzydeł jest białe, ewentualnie z szarym lub żółtym odcieniem. U wszystkich gatunków z rodzaju brak tak wyraźnie kontrastowej czarnej smugi nasadowej
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Hańca Witold Kamocki
  9. S. basistrigalis na Lepiforum

Rodzaj Scoparia - Zamiotka


avidal

Leave a Reply