Scoparia pyralella – Zamiotka murawowa

Crambidae – Wachlarzykowate
Skrzydła białe, przednie z żółtobrązowymi plamami i przepaskami.

Widzew 21.06.2011

Łódź – Widzew 21.06.2011

Widzew 11.06.2009

Widzew 11.06.2009

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Łąki, ogrody, zarośla, parki, lasy, polany
  3. Wymiary. Rs 16-22 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec i lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na starcach
  7. Podobne. Wiele innych gatunków, zwłaszcza z rodzajów Scoparia i Eudonia
  8. Uwagi. Oznaczenie (fot. 2) Adam Larysz
  9. S.pyralella w bazie BioMap
  10. S.pyralella na Lepiforum

Dodaj komentarz