Udea prunalis – Udea śliwkowa

Crambidae – Wachlarzykowate
Skrzydła szare lub szarobrązowe ze słabo zaznaczonymi plamkami nerkowata i okrągłą oraz z niewyraźnymi, cienkimi przepaskami poprzecznymi o kształcie charakterystycznym dla gatunku.

U.prunalis

Łódzkie 07.07.2015 Fot. Jacek Nowak

U.prunalis

Góry Stołowe 04.08.2017

 1. Status. Pospolita
 2. Siedlisko. Podmokłe łąki i polany, brzegi zbiorników wodnych, mokradła
 3. Wymiary. Rs 18-27 mm
 4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
 5. Lokalizacja. Góry Stołowe, oraz łódzkie
 6. Pokarm. Nektar. Polifagiczne gąsienice żerują min. na głogach, czereśniach, trzmielinach, jasnotach, zawilcach – i wielu innych drzewach, krzewach i roślinach zielnych; w niektórych przypadkach żeruje nie na liściach, lecz wewnątrz łodyg (np. lepiężnika)
 7. Podobne. Udea fulvalis i Anania terrealis różnią się m.in. kształtem przepasek poprzecznych
 8. Uwagi. Oznaczenie osobnika z Gór Stołowych Wojtek M
 9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak avidal
 10. U.prunalis w bazie BioMap
 11. U.prunalis na Lepiforum

Rodzaj Udea - Udea


avidal

Leave a Reply