Udea fulvalis – Udea płowa

Crambidae – Wachlarzykowate
Skrzydła żółtawe z mniej lub bardziej intensywnym brunatnym opyleniem. Przepaski poprzeczne silnie faliste, o kształcie charakterystycznym dla gatunku.

Tczew 26.06.2011 Fot. Alek Brzozowski

  1. Liczebność. Lokalna, liczniejsza w północnej części kraju
  2. Biotop. Skraje lasów, łąki, polany, ogrody, parki, zarośla
  3. Wymiary. Rs 24-29 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na jasnotowatych – w tym na szałwiach; także na firletkach i dereniach
  7. Podobne. Udea prunalis i Anania terrealis różnią się m.in. kształtem przepasek poprzecznych
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Alek Brzozowski
  9. U.fulvalis na Lepiforum

Rodzaj Udea - Udea


avidal

Leave a Reply