Agonopterix laterella

Elachistidae
Przednie skrzydła jasnobrązowe lub ciemnobrązowe, czasem z żółtawym bądź czerwonawym odcieniem; ciemne plamkowanie nieregularne, jednak rozmyta plamka na środku skrzydła zwykle wyraźnie większa od pozostałych. Słabo zaznaczone, ciemne plamki także wzdłuż przedniej krawędzi skrzydła.

a-laterella

Łuków 18.07.2017 Fot. Ricosz

  1. Status. Szeroko rozmieszczony, nierzadki
  2. Siedlisko. Parki, ogrody, ugory, przydroża, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 20-25 mm
  4. Okres lotu. Od końca czerwca do jesieni i wczesna wiosną. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na chabru bławatniku
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza Agonopterix propinquella i Agonopterix subpropinquella – identyfikacja należy do trudnych; w niektórych przypadkach konieczna jest analiza budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. A.laterella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply