Catocala puerpera – Wstęgówka znaczona

Erebidae – Mrocznicowate
Tylne skrzydła jaskrawoczerwone z szerokimi, brunatnoczarnymi przepaskami. Przepaska wewnętrzna w porównaniu do innych wstęgówek słabo wygięta, niemal prosta. U samca na przedłużeniu przepaski zewnętrznej obecna izolowana ciemna plamka. Przednie skrzydła szare lub szarobrązowe z wąskimi, brunatnymi, zygzakowatymi przepaskami poprzecznymi.

Szwajcaria 16.07.2014 Fot. Heiner Ziegler

Francja 17.07.2012 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Wykazana z naszego kraju jednorazowo w pierwszej połowie ubiegłego wieku – przypuszczalnie było to incydentalny przykład migracji z południa Europy
  2. Biotop. Skraje lasów, doliny rzeczne (w tym pobrzeża wód o żwirowatym podłożu), zakrzewione murawy i zbocza
  3. Wymiary. Rs 48-54 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – wrzesień/październik. Gąsienice od maja do lipca
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce niemal na pewno nie występuje, ani też nie zalatuje korzystając z ciepłych prądów powietrznych
  6. Pokarm. Soki z przejrzałych owoców i soki wyciekające ze zranionych drzew. Gąsienice żerują na liściach wierzb i topól
  7. Podobne. Inne wstęgówki o czerwonych tylnych skrzydłach różnią się kształtem wewnętrznej przepaski na tylnym skrzydle, a samce brakiem izolowanej plamki na przedłużeniu przepaski zewnętrznej
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. C.puerpera na Lepiforum

Rodzaj Catocala - Wstęgówka


avidal

Leave a Reply