Xanthorhoe quadrifasiata – Paśnik czteropasek

Geometridae – Miernikowcowate
Środkowa część przednich skrzydeł czarno-szara z wyraźnym zębem. Przepaski poprzeczne faliste. Wierzchołkowa część przedniego skrzydła w różnych odcieniach brązu. Strzępina szaro-brązowa, ciemno plamkowana. Tylne skrzydła szarawe.

X.quadrifasciata

Łódzkie 07.07.2015 Fot. Jacek Nowak

Xan.quadrifasciata

Łódzkie 16.07.2015 Fot. Jacek Nowak

Łęgi Słubickie 30.06.2012 Fot. Marek Adamski

Łęgi Słubickie 30.06.2012 Fot. Marek Adamski

  1. Status. Pospolity i liczny w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, zarośla, polany, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 24-30 mm
  4. Okres lotu. Od czerwca do połowy sierpnia
  5. Lokalizacja. Lubuskie, łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych, m.in. na pokrzywach, szczawiach i kuklikach
  7. Podobne. Kilka innych paśników, zwłaszcza Xanthorhoe ferrugata i Xanthorhoe biriviata
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Adamski Jacek Nowak
  9. X.quadrifasiata w bazie BioMap
  10. X.quadrifasiata na Lepiforum

Rodzaj Xanthorhoe - Paśnik


avidal

Leave a Reply