Caloptilia cuculipennella

Gracillariidae – Kibitnikowate
Skrzydło przednie wąskie i długie, szarobiałę z rdzawobrązowymi plamami i przepaskami o ułożeniu i kształcie diagnostycznym dla gatunku. W pozycji spoczynkowej motyl zwykle przyjmuje pozycję z wysoko uniesioną przednią częścią ciała; skrzydła dachówkowato złożone. Głowa pokryta szarobiałymi i rdzawobrązowymi łuskami.

Francja – Oxelaëre 26.08.2017 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany; miejscami zapewne liczny
  2. Biotop. Lasy liściaste z udziałem jesionów, ogrody, parki, aleje jesionowe
  3. Wymiary. Rs 11-13 mm
  4. Okres lotu. Sierpień – wrzesień/październik i ponownie od połowy maja do końca lipca; imago zimuje
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Gąsienice minują liście jesionów, znacznie rzadziej lilaków i ligustrów
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodziny; roślina żywicielska ułatwia oznaczenie
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. C.cuculipennella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply