Agrochola lota – Zrzenicówka wierzbniakówka

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie szare, pozbawione ochrowego odcienia. Przy nasadzie skrzydła dwie małe, czarne plamki. Plamka nerkowata z czarnym wypełnieniem prze wewnętrznym brzegu – ciemne pola plamek nerkowatych nie są połączone rozmytą smugą. Przepaska zewnętrzna wyraźna, niemal prosta i lekko ukośna, rdzawoochrowa; wzdłuż zewnętrznej krawędzi na ogół cienko, jasno podkreślona.

Francja – Oxelaëre 23.10.2015 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, zarośla, doliny rzeczne, ogrody
  3. Wymiary. Rs 30-40 mm
  4. Okres lotu. Sierpień – październik. Gąsienice od kwietnia do czerwca. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, owoce bluszczu. Gąsienice żerują nocami na olszach, wierzbach i topolach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – u Agrochola macilenta tło skrzydeł ma zwykle ochrowy odcień, a ciemne pola plamek nerkowatych połączone są ze sobą rozmytą smugą (przy złożonych skrzydłach)
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. A.lota na Lepiforum

Rodzaj Agrochola - Zrzenicówka


avidal

Leave a Reply