Agrochola lychnidis – Zrzenicówka pistacjówka

Noctuidae – Sówkowate
Tło przednich skrzydeł bardzo zmienne, od jasnobeżowych po brunatnoczarne (podgatunek aequalis) – zwykle jednak ochrowe lub rdzawe. Plamki okrągła i nerkowata wąskie i wydłużone, z częściowym lub całkowitym czarnym wypełnieniem. W połowie długości skrzydła obecna lekko falista, cienka, ciemniejsza od tła przepaska poprzeczna, która może być wyraźnie bądź bardzo słabo zaznaczona i która przy złożonych skrzydłach łączy ze sobą plamki nerkowate.

Francja – Oxelaëre 04.10.2015 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Nieczęsto obserwowana
  2. Biotop. Skraje lasów, łąki, polany, pastwiska, doliny rzeczne, zarośla
  3. Wymiary. Rs 30-42 mm
  4. Okres lotu. Wrzesień – październik. Gąsienice od kwietnia do czerwca. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, owoce bluszczu. Starsze gąsienice żerują nocami na wierzbach i innych drzewach i krzewach liściastych, a młodsze na roślinach zielnych – wymienia się krwawniki i jaskry
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – specyficznie wąskie plamki nerkowata i okrągła znacznie ułatwiają identyfikację mimo znaczącej zmienności osobniczej
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. A.lychnidis na Lepiforum

Rodzaj Agrochola - Zrzenicówka


avidal

Leave a Reply