Agrochola nitida

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła często z intensywnym rdzawo-ceglastym odcieniem. Pole środkowe ograniczone jasnym, ciemno podkreślonymi przepaskami. Plamki nerkowata i okrągłą z kontrastowo białą obwódką; przy złożonych skrzydłach plamki nerkowate połączone wąskim, ciemniejszym od tła cieniem.

Grecja 27.09.2016 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 21.09.2006 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, murawy naskalne, polany, ogrody
  3. Wymiary. Rs 30-38 mm
  4. Okres lotu. Sierpień – październik
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, Grecja. W Polsce przypuszczalnie na całym obszarze, ale wyspowo i nielicznie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych – wymienia się pierwiosnki, przytulie, szczawie, babki…
  7. Podobne. Liczne inne sówki – identyfikację ułatwiają rdzawy odcień przednich skrzydeł oraz cień łączący plamki nerkowate
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. A.nitida na Lepiforum

Rodzaj Agrochola - Zrzenicówka


avidal

Leave a Reply