Bryophila ereptricula – Porostnica rabunka

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła z białym lub bladożółtym polem nasadowym, wyraźnie kontrastującym z brązowym polem środkowym. Pole środkowe silnie zwężone przy tylnym brzegu skrzydła; za przewężeniem jasna, rozmyta plama. Przepaska zewnętrzna szeroko, łukowato wygięta; wypukła.

Grecja 10.06.2015 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka, sporadycznie obserwowana – migrant zalatujący z południa Europy
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, zbocza o wapiennym podłożu, wygrzane polany
  3. Wymiary. Rs 24-30 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – sierpień/wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce głównie na południu
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na porostach
  7. Podobne. Skrzydła przednie u pozostałych dwóch krajowych gatunków z rodzaju są mniej kontrastowe – pole nasadowe jest ciemniejsze
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. B.ereptricula na Lepiforum

Rodzaj Bryophila - Porostnica


avidal

Leave a Reply