Conistra vaccinii – Porożnica jagodówka

Noctuidae – Sówkowate
Tło przednich skrzydeł od ochrowożółtego, przez czerwonawe, aż do szaroczarnego. Plamki nerkowata i okrągła słabo, lecz zauważalnie wyodrębnione z tła, zwykle czarno zabarwione w dolnej części (plamka nerkowata zawsze).

Będzino 18.03.2020 Fot. Augustyna

C. vaccini

Cieszyn 18.09.2018 Zdjęcie nocne przy źródle światła, stąd przepalenia i przekłamanie barw Fot. Slavko

 1. Liczebność. Pospolita
 2. Biotop. Lasy, ogrody, parki, polany, zarośla, łąki, ugory, doliny rzeczne
 3. Wymiary. Rs 28-38 mm
 4. Okres lotu. Sierpień/wrzesień – maj; imagines zimują. Gąsienice od maja do lipca
 5. Lokalizacja. Śląskie, zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice najpierw żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych (chętnie na wierzbowych baziach i na pączkach dębów), a potem na borówkach, porzeczkach, malinach i jeżynach, oraz na niektórych roślinach zielnych
 7. Podobne. U nieco podobnej Conistra rubiginea czarnych plamek jest na ogół więcej, a plamki nerkowata i okrągła są słabiej wyodrębnione z tła
 8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Augustyna Slavko
 9. C.vaccini w bazie BioMap
 10. C.vaccini na Lepiforum
 11. Wymowa: konistra wakcini

Rodzaj Conistra - Porostnica


avidal

Leave a Reply