Cucullia blattariae

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie szare z beżowym zaciemnieniem wzdłuż przedniej krawędzi skrzydła. Krawędź kostalna i tylny brzeg skrzydła ciemnobrunatne. Za głową „kaptur” z wzniesionych łusek z brunatną smugą centralną, w stanie spoczynku imago płynnie łączącą się z brunatnym pasem na tylnych brzegach skrzydeł. Gąsienica  z żółtą, czarno nakrapianą głową i czarno-żółtym, diagnostycznym dla gatunku rysunkiem na białych segmentach.

Włochy 13.04.2020 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 20.03.2020 Fot. Paolo Mazzei

  1. Status. Skrajnie rzadka, obserwowana wyjątkowo. Odkryta w naszym kraju w 1990 roku
  2. Siedlisko. Łąki, ugory, przydroża, murawy kserotermiczne, polany – preferuje tereny suche
  3. Wymiary. Rs 38-42 mm
  4. Okres lotu. Marzec/kwiecień – czerwiec. Gąsienice od maja do lipca. Zimuje poczwarka płytko w ziemi
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce odnaleziona na Roztoczu
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trędownikach i dziewannach
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju – identyfikacja obarczona dużym ryzykiem błędu; bardzo łatwo pomylić ją choćby z Cucullia prenanthis i Cucullia scrophulariae. Bliźniaczo podobna Cucullia caninae nie została z Polski wykazana – wcześniej te dwa gatunki nie były rozróżniane
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. C.blattariae na Lepiforum

Włochy 10.06.2006 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 15.07.2019 Fot. Paolo Mazzei


Rodzaj Cucullia - Kapturnica


avidal

Leave a Reply