Cucullia prenanthis

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie szare z beżowym zaciemnieniem wzdłuż przedniej krawędzi skrzydła. Krawędź kostalna i tylny brzeg skrzydła ciemnobrunatne. Za głową „kaptur” z wzniesionych łusek z brunatną smugą centralną, w stanie spoczynku imago płynnie łączącą się z brunatnym pasem na tylnych brzegach skrzydeł. Gąsienica mniej efektowna od gąsienic większości innych kapturnic – zielona z białymi liniami wzdłuż ciała dzielącymi segmenty na prostokątne sektory; w każdym takim sektorze białe kropki.

Włochy 28.04.2008 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka, lokalna, obserwowana bardzo sporadycznie. Miejscami bywa liczna – w większej ilości obserwuje się gąsienice, które żerują gromadnie w ciągu dnia
  2. Biotop. Leśne drogi z ziołoroślami, wilgotne polany i łąki, ogrody – gatunek górski
  3. Wymiary. Rs 37-43 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – czerwiec/lipiec. Gąsienice od maja do lipca. Zimuje poczwarka płytko w ziemi
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce wyłącznie w górach
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują gromadnie na trędownikach – głównie na kwiatostanach
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju – identyfikacja obarczona dużym ryzykiem błędu; bardzo łatwo pomylić ją choćby z Cucullia blattariae i Cucullia scrophulariae. Gąsienica podobna do innych zielonych gąsienic sówek – różni się od nich plamkowaniem segmentów
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. C.prenanthis na Lepiforum

Rodzaj Cucullia - Kapturnica


avidal

Leave a Reply