Cucullia chamomillae – Kapturnica rumiankówka

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie szare z ciemnymi żyłkami. Za głową „kaptur” z wzniesionych łusek. Gąsienica jasna, niekiedy wręcz biała, z zielonymi liniami na ciele, które na grzbiecie układają się w kształt litery „V”.

Włochy 29.03.2006 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 29.03.2006 Fot. Paolo Mazzei

  1. Status. Nierzadka, obserwowana sporadycznie
  2. Siedlisko. Łąki, ugory, przydroża, murawy kserotermiczne, polany, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 40-52 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – czerwiec/lipiec; w niektórych sezonach jesienią pojawia się drugie pokolenie. Gąsienice od maja do lipca. Zimuje poczwarka płytko w ziemi
  5. Lokalizacja. Włochy, Polska
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na roślinach zielnych z rodziny złożonych (m.in. na rumianach, krwawnikach, złocieniach i bylicach)
  7. Podobne. Przede wszystkim bardzo podobna Cuculllia umbratica, która jednak pojawia się później w sezonie (od maja). Gąsienica stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Anika Paolo Mazzei
  9. C.chamomillae na Lepiforum

Włochy 31.05.2019 Fot. Paolo Mazzei

29.06.2015 Fot. Anika

29.06.2015 Fot. Anika


Rodzaj Cucullia - Kapturnica


avidal

Leave a Reply