Cucullia chamomillae – Kapturnica rumiankówka

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie szare z ciemnymi żyłkami. Za głową „kaptur” z wzniesionych łusek. Gąsienica jasna, niekiedy wręcz biała, z zielonymi liniami na ciele, które na grzbiecie układają się w kształt litery „V”.

29.06.2015 Fot. Anika

29.06.2015 Fot. Anika

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Łąki, ugory, przydroża, murawy kserotermiczne, polany, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 40-52 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – czerwiec/lipiec; w niektórych sezonach jesienią pojawia się drugie pokolenie. Gąsienice od maja do lipca. Zimuje poczwarka płytko w ziemi
  5. Lokalizacja. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na roślinach zielnych z rodziny złożonych (m.in. na rumianach, krwawnikach, złocieniach i bylicach)
  7. Podobne. Przede wszystkim bardzo podobna Cuculllia umbratica, która jednak pojawia się później w sezonie (od maja). Gąsienica stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Anika
  9. C.chamomillae na Lepiforum

Rodzaj Cucullia - Kapturnica


avidal

Leave a Reply