Cucullia umbratica – Kapturnica mleczówka

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie wąskie, szare, z rozmytą podłużną, brązową smugą. Tylne skrzydła z przyciemnionymi żyłkami;  zwykle jaśniejsze u samca. Gąsienica brązowa, lub szarobrązowa z czarną głową i jaśniejszym, żółtawym ostatnim segmentem ciała z widoczną parą ciemnych pasów.

C umbratica

Łódzkie 04.07.2015 Fot. Jacek Nowak

C.umbratica

Łódzkie 29.07.2013 Fot. Jacek Nowak

Cuc.umbratica

Góra Charlawa 06.06.2014 Fot. Jacek Nowak

 1. Liczebność. Pospolita
 2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, ugory, ogrody, tereny ruderalne
 3. Wymiary. Rs 42-58 mm
 4. Okres lotu. Maj – wrzesień. Gąsienice od czerwca do października. Zimuje poczwarka
 5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na mleczach, mniszkach, starcach i jastrzębcach
 7. Podobne. Inne kapturnice, zwłaszcza rozpoczynająca loty już na początku kwietnia i różniąca się deseniem na tylnych skrzydłach Cucullia chamomillae; także Cucullia lactucae i Cucullia lucifuga
 8. Uwagi. Autorami obserwacji są Jacek Nowak i Ricosz
 9. C.umbratica w bazie BioMap
 10. C.umbratica na Lepiforum
 11. Wymowa: kukulia umbratika
cu-umbratica

Łuków 03.08.2016 Fot. Ricosz

cuc-umbratica

Łuków 16.07.2015 Fot. Ricosz

cucu-umbratica

Łuków 16.07.2015 Fot. Ricosz


avidal

Leave a Reply