Deltote deceptoria – Galonówka machlerzyca

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła z brunatnoczarnym polem środkowym o silnie falistych brzegach i dwóch szerokich, białych przepaskach poprzecznych. Plamki nerkowata i okrągła jasno obwiedzione. Strzępina naprzemiennie dwubarwna.

Rezerwat Wrzosowiska w Okonku 13.07.2022 Fot. Augustyna

Tczew 02.06.2013 Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Lasy, polany, ogrody, parki, podmokłe łąki
  3. Wymiary. Rs 22-25 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień. Gąsienice w lipcu i sierpniu. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Pomorskie, wielkopolskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trawach, chętnie na tymotkach
  7. Podobne. Przy uważnej analizie nietrudna do rozpoznania; podobne są inne gatunki z rodzaju oraz niektóre zwójki
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Augustyna Alek Brzozowski
  9. D.deceptoria na Lepiforum

Rodzaj Deltote - Galonówka


avidal

Leave a Reply