Diachrysia zosimi – Błyszczka zosimi

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie w znacznej mierze zielone ze złocistym połyskiem – brązowe ubarwienie ograniczone do części nasadowej, rozmytego pasa o zmiennej szerokości wzdłuż krawędzi kostalnej i zewnętrznej części skrzydła. Na tułowiu jasnobrązowy kołnierz z silnie wzniesionych łusek.

Węgry 01.08.2008 Fot. Baranyi Tamás

Węgry 01.08.2008 Fot. Baranyi Tamás

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka, obserwowana nieregularnie VU VU
  2. Biotop. Torfowiska niskie, torfowiska przejściowe, mokradła nadrzeczne, podmokłe łąki. Gatunek eurosyberyjski
  3. Wymiary. Rs 32-42 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Węgry. W Polsce na ścianie wschodniej – wykazana m.in. z doliny Biebrzy, z Puszczy Augustowskiej, z Podkarpacia, z Wyżyny Lubelskiej i z Puszczy Białowieskiej
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na krwiściągu lekarskim
  7. Podobne. Zielone pole na skrzydłach przednich Diachrysia chrysitis i Diachrysia stenochrysis nie jest tak rozlegle
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Baranyi Tamás
  9. D.zosimi na Lepiforum

avidal

Leave a Reply