Diarsia dahlii

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła wykazują dużą zmienność ubarwienia – spotyka się osobniki jasne i ciemne; dość jednolite jak i takie z wyraźnie ciemniejszymi skrzydłami za polem środkowym. Regularnie pojawia się śliwkowy, jasnożółty lub rdzawo-pomarańczowy odcień. Plamki nerkowata i okrągła zwykle jaśniejsze od tła (zwłaszcza plamka nerkowata bywa silnie kontrastowa). Plamka czopkowata zlewa się z tłem, na ogół wyraźnie zaznaczone jest tylko jej wypełnienie w formie ciemnej kropki.

Szwajcaria 11.07.2022 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 11.07.2022 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Rzadka, obserwowana sporadycznie
  2. Biotop. Lasy, polany, ogrody
  3. Wymiary. Rs 28-42 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec/lipiec – wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Szwajcaria. W Polsce na rozproszonych stanowiskach, głównie na południowym wschodzie kraju
  6. Pokarm. Nektar. Polifagiczne gąsienice żerują na brzozach, wierzbach, malinach, borówkach i na niektórych roślinach zielnych
  7. Podobne. Liczne inne sówki – duża zmienność osobnicza znacząco utrudnia identyfikację
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. D.dahlii na Lepiforum

Rodzaj Diarsia - Rolnica


avidal

Leave a Reply