Egira conspicillaris – Gaszka zorzyca

Noctuidae – Sówkowate
Ubarwienie przednich skrzydeł zmienne, przeważają odcienie szarości, czerni i brązu, tylna krawędź zwykle jaśniejsza od tła. Tylne skrzydła białe z mniej lub bardziej przyciemnionymi żyłkami. Gąsienica zielona albo brązowa z jasnymi pasami wzdłuż boków ciała.

Łuków 22.04.2014 Fot. Ricosz

  1. Status. Nierzadka, pojedynczo spotykana
  2. Siedlisko. Lasy mieszane i liściaste, parki, ogrody
  3. Wymiary. Rs 36-44 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – maj. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice polifagiczne, żerują na różnych drzewach i krzewach liściastych, oraz roślinach zielnych
  7. Podobne Nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. E.conspicillaris na Lepiforum

Ricosz

Leave a Reply