Brenthis ino – Dostojka ino

Nymphalidae – Rusałkowate
Dostojka z podrodziny Heliconiinae. Na pomarańczowych, ciemno obrzeżonych skrzydłach czarne wzorki. Brak na nich srebrnych plamek, obecnych u niektórych dostojek. Gąsienica szara z białym pasem na grzbiecie, a całe jej ciało pokrywają żółte kolce. Gatunek wilgociolubny.

Młynek 07.06.2012

Łódź – dolina Olechówki 07.06.2012

Młynek 07.06.2012

Łódź – dolina Olechówki 07.06.2012

Młynek 25.06.2012

Łódź – dolina Olechówki25.06.2012

Młynek 25.06.2012

Łódź – dolina Olechówki 25.06.2012

  1. Liczebność. Pospolita, lokalnie liczna. W najbliższych okolicach Łodzi rzadka
  2. Biotop. Podmokłe łąki, torfowiska, bagna, wilgotne lasy
  3. Wymiary. Rs 38-42 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec. Gąsienica znajdowana od września do maja
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Bieszczady. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują głównie na wiązówce błotnej, rzadziej na krwiściągu, pięciorniku, malinie i jeżynie
  7. Podobne. Pozostałe dostojki, zwłaszcza Brenthis daphne, która u w okolicach Łodzi nie występuje
  8. B.ino w bazie BioMap
  9. B.ino na Lepiforum
Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015

Leave a Reply