Brenthis ino – Dostojka ino

Nymphalidae – Rusałkowate
Dostojka z podrodziny Heliconiinae. Na pomarańczowych, ciemno obrzeżonych skrzydłach czarne wzorki. Brak na nich srebrnych plamek, obecnych u niektórych dostojek. Spód tylnego skrzydła częściowo fioletowobrunatny. Gąsienica szara z białym pasem na grzbiecie, a całe jej ciało pokrywają żółte kolce.

Młynek 07.06.2012

Łódź – Dolina Olechówki 07.06.2012

Młynek 07.06.2012

Łódź – Dolina Olechówki 07.06.2012

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015

  1. Liczebność. Występuje w całej Polsce miejscami dość pospolicie, jednak obecnie wyraźnie mniej liczna niż dawniej Arek Gawroński
  2. Biotop. Podmokłe łąki, torfowiska, bagna, wilgotne lasy
  3. Wymiary. Rs 38-42 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec. Gąsienica znajdowana od września do maja
  5. Lokalizacja. Łódzkie, podkarpackie, Bieszczady. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują głównie na wiązówce błotnej, rzadziej na krwiściągu, pięciorniku, malinie i jeżynie
  7. Podobne. Pozostałe dostojki, zwłaszcza różniąca się rysunkiem na spodniej stronie skrzydeł Brenthis daphne
  8. Uwagi. Autorzy niektórych obserwacji – Jarosław Bury avidal
  9. B.ino w bazie BioMap
  10. B.ino na Lepiforum

Podkarpacie 28.05.2008 Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie 28.05.2008 Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie 28.05.2008 Fot. Jarosław Bury

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015

Młynek 25.06.2012

Łódź – Dolina Olechówki25.06.2012

Młynek 25.06.2012

Łódź – Dolina Olechówki 25.06.2012


avidal

Leave a Reply