Brenthis ino – Dostojka ino

Nymphalidae – Rusałkowate
Dostojka z podrodziny Heliconiinae. Na pomarańczowych, ciemno obrzeżonych skrzydłach czarne wzorki. Brak na nich srebrnych plamek, obecnych u niektórych dostojek. Spód tylnego skrzydła częściowo fioletowobrunatny. Gąsienica szara z białym pasem na grzbiecie, a całe jej ciało pokrywają żółte kolce.

Szwajcaria 28.05.2011 Fot. Paolo Mazzei

Dolina Grabowej 26.06.2021 Fot. Magdalena Jędro

Młynek 07.06.2012

Łódź – Dolina Olechówki 07.06.2012

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015

  1. Status. Występuje w całej Polsce miejscami dość pospolicie, jednak obecnie wyraźnie mniej liczna niż dawniej Arek Gawroński
  2. Siedlisko. Podmokłe łąki, torfowiska, bagna, wilgotne lasy
  3. Wymiary. Rs 38-42 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec. Gąsienica znajdowana od września do maja
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, Polska – łódzkie, podkarpackie, zachodniopomorskie, Bieszczady
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują głównie na wiązówce błotnej, rzadziej na krwiściągu, pięciorniku, malinie i jeżynie
  7. Podobne. Pozostałe dostojki, zwłaszcza różniąca się rysunkiem na spodniej stronie skrzydeł Brenthis daphne
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei Magdalena Jędro Jarosław Bury avidal
  9. B.ino w bazie BioMap
  10. B.ino na Lepiforum

Podkarpacie 28.05.2008 Fot. Jarosław Bury

Szwajcaria 08.06.2013 Fot. Paolo Mazzei

Podkarpacie 28.05.2008 Fot. Jarosław Bury

Szwajcaria 08.06.2013 Dorosła gąsienica przygotowująca się do przepoczwarczenia Fot. Paolo Mazzei

Szwajcaria 08.06.2013 Poczwarka Fot. Paolo Mazzei

Podkarpacie 28.05.2008 Fot. Jarosław Bury

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015

Dolina Grabowej 27.06.2021 Fot. Magdalena Jędro

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015

Młynek 25.06.2012

Łódź – Dolina Olechówki25.06.2012

Młynek 25.06.2012

Łódź – Dolina Olechówki 25.06.2012

Młynek 07.06.2012

Łódź – Dolina Olechówki 07.06.2012


avidal

Leave a Reply