Archon apollinus – Niepylak żółtoskrzydły

Papilionidae – Paziowate
Przednie skrzydła białe z czarnym przyprószeniem. Przy przednim brzegu skrzydła dwie duże, czarne plamy. Rząd drobnych, czerwonych plamek za połową długości skrzydła szeroko rozerwany po środku. Łuski na przednim skrzydle bardzo łatwo ulegają wytarciu, stąd regularnie spotyka się osobniki o mniej lub bardziej ewidentnie przeźroczystych skrzydłach – tylko para czarnych plam kostalnych zwykle opiera się zanikowi. Tylne skrzydła białe bądź bladożółte z rzędem czarnych oczek z czerwonym nakryciem i ze srebrzystoniebieskim wypełnieniem. Odwłok czarny z jasnopomarańczowymi przepaskami na tylnych krawędziach tergitów.

Grecja – grudzień 2010 Fot. Heiner Ziegler

Grecja – kwiecień 2010 Fot. Heiner Ziegler

Grecja – kwiecień 2010 Fot. Heiner Ziegler

Grecja – kwiecień 2010 Fot. Heiner Ziegler

Grecja – grudzień 2010 Fot. Heiner Ziegler

  1. Zasięg. Grecja, Turcja, Bliski Wschód
  2. Biotop. Rozmaite tereny otwarte z rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Rs 50-62 mm
  4. Okres lotu. W Europie loty odbywa od lutego do kwietnia; w górach dochodzi do przesunięcia aktywności na kwiecień – początek czerwca. W Jordanii, Libanie i Syrii imagines aktywne od końca listopada do lutego
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na kokornakach; zjadają kwiaty i liście
  7. Podobne. Mimo wykazywania pewnych podobieństw do niepylaków z rodzaju Parnassius nietrudny do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. A.apollinus na Lepiforum

Grecja – kwiecień 2010 Fot. Heiner Ziegler

Grecja – kwiecień 2010 Fot. Heiner Ziegler

Grecja – kwiecień 2010 Jaja Fot. Heiner Ziegler


avidal

Leave a Reply