Acrobasis suavella

Pyralidae – Omacnicowate
Przednie skrzydła wielobarwne, w części nasadowej z przepaskami bądź plamami o wyraźnie rdzawym lub rdzawopurpurowym odcieniu. Pole środkowe bardzo szerokie, ograniczone białymi, falistymi liniami. W nasadowej, środkowej i zewnętrznej części skrzydła widoczne stosunkowo rozległe rozmyte pola utworzone z jasnych łusek.

Francja – Oxelaëre 15.07.2015 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Lokalny
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, polany, parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Rs 18-25 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce na południu kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na liściach tarniny, rzadziej głogów, a sporadycznie także na innych różowatych
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodzaju, u których wszakże rdzawy odcień na skrzydłach nie jest na ogół tak intensywny – tym niemniej zdarzają się bardzo trudne do odróżnienia osobniki, np. Acrobasis advenella
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. A.suavella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply