Acleris umbrana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydło w różnych odcieniach brązu i szarości (niekiedy z rdzawym odcieniem), często z wyraźną, podłużną, czarną, lekko załamaną smugą. Dobrze widoczne kępki ze wzniesionych, czarnych  łusek.

ac-umbrana

Łuków 30.09.2014 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Skraje lasów, zarośla, parki, ogrody, sady, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 18-23 mm
  4. Okres lotu. Luty/marzec – kwiecień oraz lipiec – listopad; zimuje imago
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych – chętnie na tarninie, ale wymienia się również głóg, dziką czereśnię, jarząb, dereń, olszę, grab, wierzbę
  7. Podobne. Kilka innych podobnie ubarwionych gatunków  z rodzaju – w tym Acleris cristana, Acleris hastiana i Acleris maccana; dla pewności oznaczenia wskazana analiza budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. A.umbrana na Lepiforum

Rodzaj Acleris


avidal

Leave a Reply