Aethes smeathmanniana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła relatywnie wąskie, białe z mniej lub bardziej intensywnym żółtawym nalotem. W połowie długości skrzydła łukowato wygięta, dochodząca do tylnej krawędzi skrzydła, złociściebrunatna. Przepaska zewnętrzna tej samej barwy, lecz znacznie zredukowana do dwóch lub więcej rozerwanych plam.

A.smeathmanniana

Łódzkie 04.08.2015 Fot. Jacek Nowak

A.smeathmanniana.

Łódzkie 31.05.2013 Fot. Jacek Nowak

A smeathmanniana.

Łódzkie 29.05.2013 Fot. Jacek Nowak

A smeathmanniana

Łódzkie 31.05.2013 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolita, liczna
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, ugory, zarośla, parki, ogrody, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 12-19 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych i warzywnych; chętnie zjadają kwiaty i nasiona
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju maja szersze skrzydła – podobne są zwłaszcza Aethes kindermanniana i Aethes cnicana; identyfikacja w oparciu o fotografie terenowe może być niewykonalna
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak avidal
  9. A.seathmanniana w bazie BioMap
  10. A.smeathmanniana na Lepiforum
A.smeathmanniana.

Okuninka 17.07.2018

A.smeathmanniana

Okuninka 16.07.2018


Rodzaj Aethes


avidal

Leave a Reply