Aethes smeathmanniana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła relatywnie wąskie, białe z mniej lub bardziej intensywnym żółtawym nalotem. W połowie długości skrzydła łukowato wygięta, dochodząca do tylnej krawędzi skrzydła, złocisto-brunatna przepaska. Przepaska zewnętrzna tej samej barwy, lecz znacznie zredukowana – zwykle do dwóch lub więcej izolowanych plam.

A.smeathmanniana

Łódzkie 04.08.2015 Fot. Jacek Nowak

A.smeathmanniana.

Łódzkie 31.05.2013 Fot. Jacek Nowak

A smeathmanniana.

Łódzkie 29.05.2013 Fot. Jacek Nowak

A smeathmanniana

Łódzkie 31.05.2013 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolita, liczna
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, ugory, zarośla, parki, ogrody, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 12-19 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych i warzywnych; chętnie zjadają kwiaty i nasiona
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju maja szersze skrzydła – podobne są zwłaszcza Aethes rubigana, Aethes kindermanniana i Aethes cnicana; identyfikacja w oparciu o fotografie terenowe może być niewykonalna
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak avidal
  9. A.seathmanniana w bazie BioMap
  10. A.smeathmanniana na Lepiforum
A.smeathmanniana.

Okuninka 17.07.2018

A.smeathmanniana

Okuninka 16.07.2018


Rodzaj Aethes


avidal

Leave a Reply