Aethes cnicana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła białe z brązowymi, przepaskami –  środkową i zewnętrzną oraz z brązową łatą nasadową przy przedniej krawędzi skrzydła. Przepaska środkowa wąsko rozerwana; przepaska zewnętrzna szeroko rozerwana i zwykle rozmyta.

Francja – Mametz 09.06.2018 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Polany, łąki, skraje lasów, przydroża, parki, ogrody, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 14-17 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na ostach i ostrożeniach; chętnie zjadają kwiaty i nasiona
  7. Podobne. Przede wszystkim nierozróżnialna na fotografiach terenowych Aethes rubigana. U Aethes smeathmanniana plamy są mniej kontrastowe
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. A.cnicana na Lepiforum

Rodzaj Aethes


avidal

Leave a Reply