Aethes tesserana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła barwne i wzorzyste – na żółtym tle zwykle jaskrawo kontrastowe ciemnopomarańczowe plamy obwiedzione paseczkami ze srebrnych łusek. Czasem pomarańczowe plamy zanikają i skrzydła są niemal w całości żółte, lub przeciwnie, rozlewają się redukując żółte tło do minimum.

Aethes

Murawy Dobromierskie 29.07.2017

A.tesserana

Murawy Dobromierskie 29.07.2017

A tesserana

Murawy Dobromierskie 29.07.2017

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita, lokalnie liczna
  2. Biotop. Łąki, ugory, przydroża, tereny ruderalne, przytorza…
  3. Wymiary. Rs 12-19 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie – Przedborski Park Krajobrazowy. W Łodzi i okolicach zdecydowanie rzadka
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na korzeniach jastrzębców i goryczeli
  7. Podobne. Deseń na przednich skrzydłach u pozostałych gatunków z rodzaju jest mniej kontrastowy i barwny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. A.tesserana w bazie BioMap
  10. A.tesserana na Lepiforum

Rodzaj Aethes


avidal

Leave a Reply