Pandemis corylana – Zwójkówka leszczynówka

Tortricidae – Zwójkowate
Tło przednich skrzydeł żółtobrązowe, bez wyraźnego ochrowego lub rdzawobrązowego nalotu. Zewnętrzna krawędź plamy nasadowej ukośna, niemal równoległa do wewnętrznej krawędzi przepaski środkowej

P corylana

Łódzkie 14.06.2013 Fot. Jacek Nowak

P.corylana.

Łódzkie 28.08.2013 Fot. Jacek Nowak

P.corylana

Łódzkie 19.08.2014 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolita i liczna
  2. Biotop. Lasy, ogrody, zarośla, parki, aleje
  3. Wymiary. Rs 17-24 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wielu rozmaitych drzewach i krzewach liściastych
  7. Podobne. Co najmniej kilka innych zwójek o podobnym deseniu na skrzydłach – zwłaszcza Pandemis cinnamomeana, która różni się m.in. wyraźnem ochrowym nalotem na tle przednich skrzydeł. U Pandemis cerasana i Pandemis heparana zewnętrzna krawędź plamy nasadowej jest prosta, nierównoległa względem wewnętrznej krawędzi przepaski środkowej
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. P.corylana w bazie BioMap
  10. P.corylana na Lepiforum
Pan.corylana.

Łódzkie 05.08.2014 Fot. Jacek Nowak

Pand.corylana

Łódzkie 05.08.2014 Fot. Jacek Nowak

Pand.corylana.

Łódzkie 09.08.2014 Fot. Jacek Nowak


Rodzaj Pandemis - Zwójkówka


avidal

Leave a Reply