Syrphidae album

A B C D E F H L M N O P R S T V X

                                                                                                                                       KLASYCZNA LISTA


Rhingia borealis – Toryjka borealna

Suche Rzeki 27.05.2013

Suche Rzeki 27.05.2013 ♂

Suche Rzeki 28.05.2013

Suche Rzeki 28.05.2013 ♂

Suche Rzeki 28.05.2013 Samiec

Suche Rzeki 28.05.2013 ♂

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013 ♂

Rh.borealis

Chryszczata 14.06.2019 ♂ Fot. Andrzej Kucharski

R.borealis

Chryszczata 14.06.2019 ♂ Fot. Andrzej Kucharski

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013 ♂

Suche Rzeki 27.05.2013

Suche Rzeki 27.05.2013 ♂

R borealis

Chryszczata 14.06.2019 ♂ Fot. Andrzej Kucharski

Suche Rzeki 28.05.2013

Suche Rzeki 28.05.2013 ♂

Suche Rzeki 28.05.2013

Suche Rzeki 28.05.2013 ♂

Zatwarnica 25.05.2013

Zatwarnica 25.05.2013 ♂


Rhingia campestris – Toryjka łąkowa

Rezerwat Jodły Łaskie 12.05.2013 Samica

Rezerwat Jodły Łaskie 12.05.2013 ♀

Rh.campestris

Orelec 10.05.2019 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Rezerwat Jodły Łaskie 12.05.2013

Rezerwat Jodły Łaskie 12.05.2013 ♀

Rezerwat Jodły Łaskie 12.05.2013

Rezerwat Jodły Łaskie 12.05.2013 ♀

Ujazd 12.05.2012

Ujazd 12.05.2012 ♀

Łódź – Dolina Olechówki 14.05.2021 ♀

Las wiączyński 01.05.2014

Las wiączyński 01.05.2014 ♂

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013 ♀

Las wiączyński 01.05.2014

Las wiączyński 01.05.2014 ♂

R.campestris

Orelec 10.05.2019 ♂ Fot. Andrzej Kucharski

Las wiączyński 22.05.2013

Las wiączyński 22.05.2013 ♀


Rhingia rostrata – Toryjka leśna

Rhingia

Ojcowski Park Narodowy 08.07.2019 ♀ Fot. Maksymilian Syratt

Rh.rostrata

Ojcowski Park Narodowy 08.07.2019 ♂ Fot. Maksymilian Syratt

R.rostrata

Ojcowski Park Narodowy 08.07.2019 ♀ Fot. Maksymilian Syratt


Riponnensia splendens – Skrzytka moczarowa

Francja – 27.08.2021 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

Francja – 27.08.2021 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

Francja – 20.08.2017 ♂ – widoczna lekko wygięta żyłka R4+5 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – 20.08.2017 ♂ Fot. Marie Lou Legrand


A B C D E F H L M N O P R S T V X

                                                                                                                                       KLASYCZNA LISTA