Syrphidae album

A B C D E F H L M N O P R S T V X

                                                                                                                                       KLASYCZNA LISTA


Hammerschmidtia ferruginea – Burgundia topolka

H.ferruginea

Łódzki Ogród Botaniczny 24.06.2017  ♂

Bystre 23.06.2015

Bystre 23.06.2015 ♀

Bystre 23.06.2015

Bystre 23.06.2015 ♀


Helophilus affinis

H affinis.

Rezerwat Wiatrołuża 24.05.2016 ♀

H.affinia

Rezerwat Wiatrołuża 24.05.2016 ♀

Hal.affinis

Rezerwat Wiatrołuża 24.05.2016 ♀

H affinis

Rezerwat Wiatrołuża 24.05.2016 ♀

Hel affinis

Rezerwat Wiatrołuża 24.05.2016 ♀

H.affinis.

Rezerwat Wiatrołuża 24.05.2016 ♀


Helophilus hybridus

Widzew 03.07.2011 Samiec

Łódź – Widzew 03.07.2011 ♂

Struga Dobieszkowska 21.07.2012

Struga Dobieszkowska 21.07.2012 ♂

Bolimowski PK 13.07.2010 Samiec

Bolimowski PK 13.07.2010 ♂

Hel.hybridus

Uherce Mineralne 03.07.2018 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Młynek 18.05.2011 Samica

Łódź – Młynek 18.05.2011 ♀

Struga Dobieszkowska 21.07.2012 Samiec

Struga Dobieszkowska 21.07.2012 ♂

H.hybridus

Uherce Mineralne 03.07.2018 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Bolimowski PK 13.07.2010

Bolimowski PK 13.07.2010 ♂


Helophilus pendulus

Widzew 15.08.2011 Widoczne czarne pręgi twarzowe

Łódź – Widzew 15.08.2011

Widzew 12.05.2015

Łódź – Widzew 12.05.2015 In copula

H pendulus

Konewka 06.05.2018 ♂

Widzew 12.05.2015

Łódź – Widzew 12.05.2015

Widzew 12.05.2014

Łódź – Widzew 12.05.2014 ♂

Widzew 15.08.2011

Łódź – Widzew 15.08.2011

Widzew 25.06.2012

Łódź – Widzew 25.06.2012 ♂

Ldzań 05.09.2012 Samiec

Ldzań 05.09.2012 ♂

Brzeziny 28.07.2011 Samica

Brzeziny 28.07.2011 ♀

Młynek 09.05.2011 Samica

Łódź – Młynek 09.05.2011 ♀

H.pendulus

Konewka 06.05.2018 ♂

H.pendulus

Łódź 2019 ♀ Fot. Włodek Wypych

ŁOB 29.06.2013

Łódzki Ogród Botaniczny 29.06.2013 ♀


Helophilus trivittatus

Las wiączyński 08.05.2011 Samiec

Las wiączyński 08.05.2011 ♂

Las wiączyński 08.05.2011

Las wiączyński 08.05.2011 ♂

Widzew 06.08.2010 Samiec

Łódź – Widzew 06.08.2010 ♀

Rogów 17.06.2011 Samica

Rogów 17.06.2011 ♀

Lublinek 2014 Fot. Jacek Strojny

Łódź – Lublinek 2014 ♂ Fot. Jacek Strojny

22.05.2013 Młynek

Łódź – Dolina Olechówki 22.05.2013 ♀

A B C D E F H L M N O P R S T V X

                                                                                                                                       KLASYCZNA LISTA