Syrphidae album

A B C D E F H L M N O P R S T V X

                                                                                                                                       KLASYCZNA LISTA


Volucella bombylans – Trzmielówka łąkowa

Las wiączyński 06.06.2012 Samica forma plumata

Las wiączyński 06.06.2012 ♀ forma plumata

Las wiączyński 06.06.2012 Samica forma plumata

Las wiączyński 06.06.2012 ♀ forma plumata

Las wiączyński 06.06.2012 Forma plumata

Las wiączyński 06.06.2012 ♂ Forma plumata

V.bombylans

Ceteń 11.06.2015 ♀

Las wiączyński 06.06.2012 Samiec forma bombylans

Las wiączyński 06.06.2012 ♂ forma bombylans

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014 ♂

Młynek 06.06.2013 Samica forma bombylans

Łódź – Młynek 06.06.2013 ♀ forma bombylans

Las wiączyński 06.06.2012 Samiec forma bombylans

Las wiączyński 06.06.2012 ♂ forma bombylans

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015 ♀

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015 ♀

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015 ♀


Volucella inanis

Wiączyń 20.07.2012

Wiączyń 20.07.2012 ♀

Młynek 14.07.2013

Łódź – Młynek 14.07.2013 ♂

Młynek 14.07.2013 Samiec

Łódź – Młynek 14.07.2013 ♂

Lublinek 2014 Fot. Jacek Strojny

Łódź – Lublinek 2014 ♀ Fot. Jacek Strojny

Młynek 14.07.2013 Samica

Łódź – Młynek 14.07.2013 ♀

ŁOB 22.07.2012

Łódzki Ogród Botaniczny 22.07.2012 ♀

Widzew 07.08.2010

Łódź – Widzew 07.08.2010 ♀

Widzew 07.08.2010 Samica

Łódź – Widzew 07.08.2010 ♀

Widzew 07.08.2010

Łódź – Widzew 07.08.2010 ♀

Widzew 10.08.2010

Łódź – Widzew 10.08.2010 ♂

Widzew 21.07.2010

Łódź – Widzew 21.07.2010 ♀

ŁOB 22.07.2012

Łódzki Ogród Botaniczny 22.07.2012 ♀

Łódź – Majerowskie Pole 22.07.2020 ♂

Widzew 07.08.2010

Łódź – Widzew 07.08.2010 ♀

Widzew 07.08.2010

Łódź – Widzew 07.08.2010 ♀

v.inanis

Kiekrz koło Poznania 10.06.2018 ♂ Fot. Bartosz Sołtysiak


Volucella inflata – Trzmielówka długonosa

Grabin 27.06.2013 Samica Fot. Ryszard Orzechowski

Grabin 27.06.2013 ♀ Fot. Ryszard Orzechowski

Łęgi Słubickie 11.05.2014 Fot. Marek Adamski

Łęgi Słubickie 11.05.2014 ♂ Fot. Marek Adamski


Volucella pellucens – Trzmielówka leśna

Rogów 02.07.2012

Rogów 02.07.2012 ♀

Widzew 07.06.2011

Łódź – Widzew 07.06.2011 ♀

Olechów 13.08.2010

Łódź – Olechów 13.08.2010 ♀

Widzew 07.06.2011

Łódź – Widzew 07.06.2011 ♀

Widzew 07.06.2011

Łódź – Widzew 07.06.2011 ♀

Widzew 07.06.2011

Łódź – Widzew 07.06.2011 ♀

Widzew 07.06.2011 Samica

Łódź – Widzew 07.06.2011 ♀

Bedoń 01.08.2011

Bedoń 01.08.2011 ♀

Olechów 13.08.2010

Łódź – Olechów 13.08.2010 ♀

Widzew 07.06.2011

Łódź – Widzew 07.06.2011 ♀

Widzew 07.06.2011

Łódź – Widzew 07.06.2011 ♀

Widzew 07.06.2011

Łódź – Widzew 07.06.2011 ♀

Widzew 07.06.2011 Samica

Łódź – Widzew 07.06.2011 ♀

Bedoń 01.08.2011

Bedoń 01.08.2011 ♀


Volucella zonaria – Trzmielówka wielka

Niemcy – Valwig 14.07.2017 ♀ Fot. Marek R.Swadzba

ŁOB 07.08.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 07.08.2011 ♀

ŁOB 07.08.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 07.08.2011 ♀

ŁOB 07.08.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 07.08.2011 ♀

Widzew 13.08.2010

Łódź – Widzew 13.08.2010 ♀

ŁOB 07.08.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 07.08.2011 ♀

Młynek 14.07.2013

Łódź – Młynek 14.07.2013 ♀

Młynek 14.07.2013 Samica

Łódź – Młynek 14.07.2013 ♀

ŁOB 07.08.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 07.08.2011 ♀

ŁOB 07.08.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 07.08.2011 ♀

Młynek 14.07.2013

Łódź – Młynek 14.07.2013 ♀

Młynek 24.07.2013

Łódź – Młynek 24.07.2013 ♀

A B C D E F H L M N O P R S T V X

                                                                                                                                       KLASYCZNA LISTA