Larinioides patagiatus – Krzyżak bursztynowy

Araneidae – Krzyżakowate
Głowotułów czerwonobrązowy, jednolicie ubarwiony. Głowotułów czerwono-czarno-brązowy z jasnym, lekko rozmytym wzorem; często z żółtymi akcentami.

Wielka Puścizna 26.05.2014

Wielka Puścizna 26.05.2014

Wielka Puścizna 26.05.2014

Wielka Puścizna 26.05.2014

Toruń 25.03.2023 Fot. Sebastian Nowosad

Toruń 20.03.2023 Fot. Sebastian Nowosad

  1. Liczebność. Raczej pospolity, lecz znacznie mniej liczny od Larinioides cornutus
  2. Biotop. Głównie skraje lasów i leśne polany oraz zarośla
  3. Wymiary. Samica 5-11 mm. Samiec 5-7.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, kujawsko-pomorskie, Podhale. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Owady
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju różnią się głównie ubarwieniem i wzorem na odwłoku, oraz jego wyrazistością (u najbardziej podobnego Larinioides cornutus jest on zwykle wyraźniejszy, o ostrzej zarysowanych krawędziach)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Sebastian Nowosad avidal
  9. L.patagiatus w bazie BioMap

Toruń 20.03.2023 Fot. Sebastian Nowosad

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

Widzew 08.05.2012

Łódź – Widzew 08.05.2012


avidal

Leave a Reply