Larinioides patagiatus – Krzyżak bursztynowy

Araneidae – Krzyżakowate
Głowotułów czerwonobrązowy, jednolicie ubarwiony. Głowotułów czerwonoczarnobrązowy z jasnym, lekko rozmytym wzorem; często z żółtymi akcentami.

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

Struga Dobieszkowska 14.06.2011

Widzew 08.05.2012

Łódź – Widzew 08.05.2012

  1. Liczebność. Raczej pospolity, lecz znacznie mniej liczny od Larinioides cornutus
  2. Biotop. Głównie skraje lasów i leśne polany oraz zarośla
  3. Wymiary. Samica 5-11 mm. Samiec 5-7.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Podhale. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Owady
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju różnią się głównie ubarwieniem i wzorem na odwłoku, oraz jego wyrazistością (u najbardziej podobnego Larinioides cornutus jest on zwykle wyraźniejszy, o ostrzej zarysowanych krawędziach)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. L.patagiatus w bazie BioMap
Wielka Puścizna 26.05.2014

Wielka Puścizna 26.05.2014

Wielka Puścizna 26.05.2014

Wielka Puścizna 26.05.2014


avidal

Leave a Reply