Philodromus spp. – Ślizguny

Philodromidae – Ślizgunowate
Dość jednolicie ubarwione, grzbietobrzusznie spłaszczone pająki. Przednie nogi nie są wyraźnie dłuższe od tylnych. Nie konstruują sieci łownych, lecz aktywnie polują. Samice strzegą kokonu jajowego.
W Polsce 17 gatunków.

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Łódź – Prawdopodobnie Philodromus collinus – Identyfikacja R.Rozwałka   Fot. Marek Wyszomirski

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Łódź – Philodromus aureolus group – identyfikacja Robert Rozwałka    Fot. Marek Wyszomirski

Philodromus species

Łódź – Ze złowionym gryzkiem Fot. Marek Wyszomirski

  1. Liczebność. Wiele gatunków pospolitych (np. Philodromus aureolus, Philodromus margaritatus)
  2. Biotop. Lasy, parki, zarośla, zadrzewienia, łąki, ogrody…Chętnie przesiadują na liściach drzew i krzewów
  3. Wymiary. Długość ciała 3-10 mm; samice przeciętnie większe od samców
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występują w całej Polsce
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które polują aktywnie, bądź z zasadzki
  7. Podobne. Poszczególne gatunki bardzo podobne, identyfikacja na podstawie fotografii często niemożliwa
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Wyszomirski avidal
Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Łódź – Philodromus z grupy gatunkowej P.aureolus – identyfikacja Robert Rozwałka    Fot. Marek Wyszomirski

Ph. cespitum male

Las wiączyński 11.06.2016 Philodromus cespitum ( najprawdopodobniej ) ♂  – Identyfikacja Robert Rozwałka

Modlica 06.06.2014

Modlica 06.06.2014

Widzew 19.06.2014 Samica strzegąca złoża jaj

Łódź – Widzew 19.06.2014 ♀ strzegąca złoża jaj

Park Poniatowskiego 22.05.2011

Łódź – Park Poniatowskiego 22.05.2011

Las wiączyński 04.03.2017 Młodzik

Widzew 07.05.2011 Ze złowionym samcem Bibio lanigerus

Łódź – Widzew 07.05.2011 Ze złowionym samcem Bibio lanigerus

Las wiączyński 12.06.2012 Ze złowioną ścierwicą Sarcophaga sp.

Las wiączyński 12.06.2012 Ze złowioną ścierwicą Sarcophaga sp.


avidal

4 thoughts on “Philodromus spp. – Ślizguny

Leave a Reply