Holopogon fumipennis

Asilidae – Łowikowate
Głowa silnie owłosiona, z gęstą brodą (mystax) utworzoną z czarnych i białych włosków. Twarz płaska, bez wyraźnie wystającego wzgórka twarzowego. Proboscis proste – jego długość podlega znacznej zmienności osobniczej (!). Scutum w przedniej części pokryte białymi włoskami, w tylnej zarówno białymi jak i czarnymi. Tergity lśniące i czarne. Tylne golenie zgrubiałe przy wierzchołkach. Skrzydła samicy przeźroczyste. Skrzydła samca lekko, brązowo lub szaro przyciemnione.

Austria – Korneuburg 26.06.2022 ♀ Fot. gernotkunz

  1. Status. Rzadki, obserwowany bardzo sporadycznie. W Polsce głównie na południu kraju VU
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne i inne ciepłe tereny otwarte i półotwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Drapieżny
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju – do cech diagnostycznych wlicza się m.in. ubarwienie i długość owłosienia na scutum i scutellum. Gatunki z rodzajów Cyrtopogon, Stenopogon i Lasiopogon łatwo odróżnić m.in. po wystającym wzgórku twarzowym. Dorastający do 10 mm Stichnopogon albofasciatus różni się użyłkowaniem i białymi plamami z opylenia na odwłoku
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply