Senotainia albifrons

Sarcophagidae – Ścierwicowate
Oczy u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Twarz i policzki srebrzyście-białe. Głaszczki żółte – cecha diagnostyczna gatunku. Tułów szary – na prescutum i scutum trzy podłużne, ciemniejsze od tła pasy. Scutellum szare z czarno podkreślonymi bocznymi krawędziami. Odwłok szary z czarnymi, owalnymi plamkami na tergitach. Przylgi na pazurkach (pulvilli) relatywnie długie – cecha diagnostyczna rodzaju. Skrzydła przezroczyste – komórka R4+5 wąsko otwarta.

Warszawa 22.08.2020 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa 22.08.2020 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa 22.08.2020 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa 22.08.2020 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

  1. Status. Pospolita i liczna w całym kraju
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne, murawy psammofilne, wydmy śródleśne, piaskownie, wrzosowiska, piaszczyste brzegi zbiorników wodnych, bory sosnowe, przytorza, przydroża, ugory
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-8.5 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są parazytoidami gniazdowymi larw żądłówek z rodzajów Bembix, Sphex, Philanthus i Gorytes – przypuszczalnie także innych grzebaczowatych. Samice czyhają przy norkach na samicę gatunku żywicielskiego niosącą złowionego owada, po czym składają jaja na wciąganej do norki zdobyczy. Po wylęgu larwa muchówki pożera sparaliżowaną, lecz wciąż żywą ofiarę
  7. Podobne. W Polsce występują jeszcze 3, a w Europie 4 gatunki z rodzaju – różnią się m.in. ubarwieniem głaszczków (palpi). Podobne są także inne gatunki z podrodziny Miltogramminae – identyfikacja należy do trudnych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Sylvester Kociniak
  9. Uwagi 2.Identyfikacja Theo Zeegers

Warszawa 22.08.2020 ♂ Twarz srebrzysto-biała, głaszczki żółte Fot. Sylvester Kociniak


avidal

Leave a Reply