Senotainia conica

Sarcophagidae – Ścierwicowate
Oczy u obu płci rozdzielone szerokim czołem, jednak węższym niż u większości innych rodzajów z podrodziny Miltogramminae. Twarz jasna. Czoło srebrzyścieszaro opylone. Pas czołowy brązowawy. Palpi (głaszczki) ciemnobrązowe do niemal czarnych – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Na policzku długa, czarna, skierowana do przodu szczecinka, zwana wibrysą – ważna cecha determinacyjna rodzaju; u S.conica jest ona położona naprzeciwko dolnej granicy oka. Czułki czarne, tylko człon 2 często z delikatnym, pomarańczowym odcieniem w części wierzchołkowej. Wierzch tułowia szary. Odwłok czarno i brązowo plamkowany, często z oliwkowobrązowym odcieniem na tergitach. Skrzydła przezroczyste; komórka R5 otwarta.

Sen conica

Lubin 25.08.2019 Fot. Meadowlark

S.conica

Lubin 11.07.2019 Fot. Meadowlark

S conica

Lubin 17.07.2019 Fot. Meadowlark

Senotainia

Lubin 25.08.2019 Fot. Meadowlark

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, murawy psammofilne, wydmy śródleśne, piaskownie, wrzosowiska, piaszczyste brzegi zbiorników wodnych, bory sosnowe, przytorza, przydroża, ugory
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-5.5 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są parazytoidami gniazdowymi larw żądłówek z rodzajów Tachytes, Sphex, Bembix, Crabro, Philanthus, Oxybelus, Halictus
  7. Podobne. W Polsce występują jeszcze 3, a w Europie 4 gatunki z rodzaju – wszystkie one różnią się pomarańczowymi palpi, oraz szczegółami ubarwienia pasa czołowego i odwłoka, a niektóre także położeniem wibrysy (wyraźnie powyżej dolnego brzegu oka u Senotainia puncticornis). Podobne są także inne gatunki z podrodziny Miltogramminae – i tak np. rodzaj Metopia różni się wysuniętą ku przodowi twarzą, a gatunki z rodzajów Pterella i Miltogramma mają szersze czoło z bardziej barwnym, bardziej pomarańczowo zabarwionym pasem czołowym. Wszystkie wymienione rodzaje różnią się brakiem wibrysy na policzku
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Meadowlark
Sen.conica

Lubin 02.08.2019 Fot. Meadowlark


avidal

Leave a Reply