Senotainia conica

Sarcophagidae – Ścierwicowate
Oczy u obu płci rozdzielone szerokim czołem, jednak węższym niż u większości innych rodzajów z podrodziny Miltogramminae. Twarz jasna. Czoło srebrzyście-szaro opylone. Pas czołowy brązowawy. Palpi (głaszczki) ciemnobrązowe do niemal czarnych – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Na policzku długa, czarna, skierowana do przodu szczecinka, zwana wibrysą – ważna cecha determinacyjna rodzaju; u S.conica jest ona położona naprzeciwko dolnej granicy oka. Czułki czarne, tylko człon 2 często z delikatnym, pomarańczowym odcieniem w części wierzchołkowej. Wierzch tułowia szary. Odwłok czarno i brązowo plamkowany, często z oliwkowo-brązowym odcieniem na tergitach. Skrzydła przezroczyste; komórka R5 otwarta.

Sen conica

Lubin 25.08.2019 Fot. Meadowlark

S.conica

Lubin 11.07.2019 Fot. Meadowlark

S conica

Lubin 17.07.2019 Fot. Meadowlark

Senotainia

Lubin 25.08.2019 Fot. Meadowlark

  1. Status. Pospolita i liczna. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne, murawy psammofilne, wydmy śródleśne, piaskownie, wrzosowiska, piaszczyste brzegi zbiorników wodnych, bory sosnowe, przytorza, przydroża, ugory
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-5.5 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są parazytoidami gniazdowymi larw żądłówek z rodzajów Tachytes, Sphex, Bembix, Crabro, Philanthus, Oxybelus, Halictus
  7. Podobne. W Polsce występują jeszcze 3, a w Europie 4 gatunki z rodzaju – wszystkie one różnią się pomarańczowymi palpi, oraz szczegółami ubarwienia pasa czołowego i odwłoka, a niektóre także położeniem wibrysy (wyraźnie powyżej dolnego brzegu oka u Senotainia puncticornis). Podobne są także inne gatunki z podrodziny Miltogramminae – i tak np. rodzaj Metopia różni się wysuniętą ku przodowi twarzą, a gatunki z rodzajów Pterella i Miltogramma mają szersze czoło z bardziej barwnym, bardziej pomarańczowo zabarwionym pasem czołowym. Wszystkie wymienione rodzaje różnią się brakiem wibrysy na policzku
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Meadowlark
Sen.conica

Lubin 02.08.2019 Fot. Meadowlark


avidal

Leave a Reply